Algemene Voorwaarden van Artfulprints.nl

1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en diensten aangeboden door Artfulprints.nl, gevestigd te Bodegraven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30271598.

2. Totstandkoming Overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling door de klant is geplaatst en door Artfulprints.nl is bevestigd.

3. Prijzen en Betaling Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Betaling dient te geschieden volgens de op de website aangegeven betaalmethoden.

4. Levering Artfulprints.nl streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren, maar is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen.

5. Eigendomsvoorbehoud Alle geleverde producten blijven eigendom van Artfulprints.nl totdat de klant volledig heeft voldaan aan alle betalingsverplichtingen.

6. Retouren en Annuleringen Artfulprints.nl biedt gepersonaliseerde, op maat gemaakte producten. Hierdoor behoudt Artfulprints.nl zich het recht voor om retouren te weigeren, tenzij er sprake is van misdrukken of beschadigingen. Klanten dienen binnen [aangeven termijn] na ontvangst contact op te nemen in geval van een defect of beschadiging. Bij een geconstateerd gebrek heeft de klant recht op vervanging of herstel van het product.

7. Aansprakelijkheid Artfulprints.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist gebruik van de geleverde producten.

8. Intellectueel Eigendom Alle ontwerpen, afbeeldingen en teksten op de website van Artfulprints.nl zijn eigendom van Artfulprints.nl en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt.

9. Klachten en Geschillen Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Artfulprints.nl.

10. Toepasselijk Recht Op alle overeenkomsten tussen de klant en Artfulprints.nl is Nederlands recht van toepassing.